вторник, 5 Мар 2024 / 14:31:43
Le Monde Diplomatique – Македонско издание

Позади „заканата“ од инфлација

Инфлацијата се мери врз основа на економски индикатор кој треба да ја одразува целокупната еволуција на цените во валута, на територија и во даден период (вообичаено во текот на последните дванаесет месеци). Во пракса, националните статистички заводи ја мерат со помош на индекс на потрошувачките цени. Се користи при известување за еволуцијата на цените на голем број стоки и услуги од тековна потрошувачка (700 за индикаторот што го користи Евростат): леб, облека, апарати, потшишување… Целта е да се води сметка за еволуцијата на цените, како и за куповната моќ на парите: кога цените се зголемуваат од година во година, истата сума на евра овозможува купување на помал број производи.

од Фредерик Лемер*
*ЕкономистПред неколку години, во јавните дебати се појави збор непознат за пошироката јавност: „дефлација“, феномен чие сениште изгледаше дека ги полни со ладен страв економистите од двете страни на Атлантикот. Карактеризирана со истовремен пад на цените и платите, како и пад на инвестициите и активноста, по кризата во периодот 2007-2008...

Поврзани текстови

Кошничка

Cart is empty

Вкупно
ден0.00
0
LeMonde Diplomatique - македон

FREE
VIEW