Le Monde Diplomatique – Македонско издание

Задолжително образование до 18-годишна возраст?

Подигањето на задолжителното образование до 18 години е исто толку потребно колку што е и пожелно. Идејата природно произлегува од забрзаното производство на научно знаење. Покрај тоа, подигнувањето на општото ниво на квалификации може само да придонесе за длабоките промени во нашите начини на производство и потрошувачка, што ги бара опстанокот на човештвото

Жан Пјер Терај
Социолог, член на Истражувачка група за демократизација на училиштата (Groupe de recherche sur la démocratisation scolaire (GRDS).


Фото: Ivan Aleksic / Unsplash

По неколкуте зголемени ревизии во текот на првата половина на 20 век, во 1959 година Франција го направи задолжително училиштето до 16-годишна возраст. Оттогаш оваа ситуација не се промени. Некои синдикални и политички организации бараат враќање на школувањето. Сепак, таквиот проект подразбира огромна реформа во образованието за да се остварат...

За да ја прочитате содржината целосно потребно е да направите претплата за изданието за Септември 2021.
Доколку веќе сте претплатени за актуелното издание, потребно е да се најавите со вашето корисничко име и лозинка.

Поврзани текстови

Кошничка

Cart is empty

Вкупно
ден0.00
0
LeMonde Diplomatique - македон

FREE
VIEW