Le Monde Diplomatique – Македонско издание

Велика Британија: демократските илузии на Лотаријата

Во раните 2000-ти, просечната сума потрошена за извлекување на лотарија беше 2,66 фунти, во споредба со 8,50 фунти во салата за бинго. Дури и ако добивките се исклучително ретки, лото тикетот се сфаќа како доблесна и одговорна инвестиција, не многу болна финансиски и „во согласност со типот на рутина и однесување што генерално се очекува од жените задолжени за управување со нивното домаќинство“.

Од Луси Елвен*
*Писателка, авторка на The Weak Spot (Soft Skull Press, Њујорк, 2021 г.).


Фото: Ron Lach/Pexels

  Во античка Атина, јавните функции во градот најчесто се доделувале со ждрепка. Додека изборите биле во корист на аристократите, распределувајќи ја моќта според нивното богатство и елоквентност, ждрепката била дизајнирана да обезбеди еднаквост пред законот (изономија), самата заснована на слободата на говорот (исегорија). Ова ги намалило ризиците од секташтво,...

Поврзани текстови

Кошничка

Cart is empty

Вкупно
ден0.00
0
LeMonde Diplomatique - македон

FREE
VIEW