четврток, 25 Јул 2024 / 6:41:30
Le Monde Diplomatique – Македонско издание

пензиски систем

Дали е можен пензиски систем вон професионалната кариера?

Editor MONDE
Спротивно на мислењето на организациите на работниците и на работодавачите, претседателот на Републиката е тврдоглав во одлуката да го реформира постоечкиот пензиски систем. Под изговор за стандардизација, предложениот модел, со кој се одобрува повлекување на...

Кошничка

Cart is empty

Вкупно
ден0.00
0
LeMonde Diplomatique - македон

FREE
VIEW