вторник, 5 Мар 2024 / 13:46:42
Le Monde Diplomatique – Македонско издание

Стокамин, приказна за државно фијаско

Под водената маса на Рајна, една од највисоките во Европа, сега се наоѓа темпирана бомба што ги загрижува жителите на Алзас, како и нивните швајцарски и германски соседи: „Официјалните проценки покажуваат присуство на 26 тони жива, 1747 тони арсен, 33 тони кадмиум, 32 тони хром, 250 тони олово, 100 тони антимон,“ истакнува Франсоа Зинд, адвокат на еколошката НВО Алзас Натур. „Наведени се 50 загадувачи, од кои повеќето се растворливи во вода и саламура.“


Од Вероник Паразот*
*Новинар.


Фото: emmet/pexels

Единственото француско место за длабоко закопување на отпадот, рудниците за поташа во Алзас, веќе дваесет години се домаќини на запаливи и потенцијално опасни производи за подземните води, спротивно на гаранциите дадени на почетокот. Уште полошо: државата беше посветена на реверзибилност од која денес прави сè - за да избега. „Во...

Поврзани текстови

Кошничка

Cart is empty

Вкупно
ден0.00
0
LeMonde Diplomatique - македон

FREE
VIEW