Le Monde Diplomatique – Македонско издание

Средни училишта и факултети во Pronote формат

Задолжителен во повеќе од две до три средни училишта, софтверот за управување со училишниот живот Pronote обезбедува многу услуги за семејствата и образовните заедници, особено за справување со најновите реформи во средното образование. Но, со тоа што непосредноста ја прави нормата, таа суштински ги менува и професиите, како и односите меѓу родителите, учениците и наставниците.

Луси Турет*
*Новинарка


Фото: Pixabay/Pexels

Недостасува ученик на почетокот на часот по математика? Неговиот учител го проверува полето „отсуство“ со софтверот Pronote. Во канцеларијата за училишен живот, асистент за образование веднаш го забележува тоа и испраќа порака до родителите на ученикот. Наставникот по историја штотуку ги внесе оценките за последниот тест во Pronote? Ќе биде...

Поврзани текстови

Кошничка

Cart is empty

Вкупно
ден0.00
0
LeMonde Diplomatique - македон

FREE
VIEW