Le Monde Diplomatique – Македонско издание

Смирување на уценувачките доверители

Кандидатот на Републиканската партија, извесна Валери Пекрес, ветува дека ќе го намали францускиот јавен долг на 100% од бруто домашниот производ (БДП). Се слушаат и повици за нови „комисии за сечење“ со цел намалување на јавната потрошувачка, токму во моментот кога интервенциите на Европската централна банка ја уништуваат моќта на приватните доверители да предизвикуваат штета.

 


од Бенџамин Лемоан*
*Социолог. Автор на книгата: La démocratie disciplinée par la dette, што треба да биде објавена во февруари 2022 г. од Éditions La Découverte.


Фото: Monstera/Pexels

Април, 2020. Целиот свет го открива обемот на пандемијата Ковид-19. Одеднаш, пукнатините во западните општествени модели се отвораат. Избива таков шок што дури и некои луѓе повикуваат на изградба на „светот-потоа“. Нивните надежи за обнова на јавните услуги и социјалната држава надвор од логиката на пазарот, се хранат со големата...

Поврзани текстови

Кошничка

Cart is empty

Вкупно
ден0.00
0
LeMonde Diplomatique - македон

FREE
VIEW