Le Monde Diplomatique – Македонско издание

Реиндустријализацијата не е доволна

Конечно, релокализацијата покренува прашање што треба да биде од интерес за силите на еколошката и социјалната трансформација : дали можеме да сметаме дека „фер трговијата“ кон која се чини дека сите се стремат може да се сумира во спречување на дампингот од земјите со ниска цена? Зарем светските цени по кои се преговараат суровините, на пример, и приходите што тие ги обезбедуваат за државите на југот, нема да бидат предмет на разгледување?

Од Орелиен Берние *
*Автор на L’Urgence de relocaliser. Pour sortir du libre-échange et du nationalisme économique, Утопија, Париз, 2021 година.„Станува збор за мал земјотрес во светот на етикетите. Раководството на фабриката задолжена за изработка на етикети со зборовите „произведено во Франција“ најави преместување на своето производство на кинеска локација[1].“ Дали авторите на страницата за пародија Le Gorafi со објавувањето на ова (лажно) испраќање во 2016 година, знаеја дека стотици...

Поврзани текстови

Кошничка

Cart is empty

Вкупно
ден0.00
0
LeMonde Diplomatique - македон

FREE
VIEW