вторник, 5 Мар 2024 / 16:06:07
Le Monde Diplomatique – Македонско издание

Предизвиците на судскиот систем во Република Северна Македонија

Еден од најголемите предизвици за судството и судовите во РС.Македонија е зголемување и подобрување на ефикасноста. Сведоци сме на голема неефикасност во водењето на предметите, времетраењето на една судска постапка, оддолжување на конечното решавање на меритумот на споровите и сл. Со тоа се доведува во прашање начелото на судење во разумен рок како едно од темелните начела во судските постапки и исклучително важно за заштита на правата на граѓаните


Проф д-р Светлана Вељановска
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
Правен Факултет Кичево


Фото: ekaterina-bolovtsova/pexels

Состојбите во една држава може да се анализираат од различни аспекти. Она што е предизвик за секој аналитичар е да навлезе подлабоко во причинско-последничните односи и да ги посочи проблемите, но и да ја открие причината поради која дошло до нарушување на процесите и стандардите во функцинирањето на еден или...

За да ја прочитате содржината целосно потребно е да направите претплата за изданието за Јуни 2023.
Доколку веќе сте претплатени за актуелното издание, потребно е да се најавите со вашето корисничко име и лозинка.

Поврзани текстови

Кошничка

Cart is empty

Вкупно
ден0.00
0
LeMonde Diplomatique - македон

FREE
VIEW