Le Monde Diplomatique – Македонско издание

Под доминација на безбедносниот дискурс

Во овие услови, зарем успехот на дебатите за небезбедноста, поточно, не би покажал намалување на нашиот праг на толеранција за насилство? И зголемување на неговата денунцијација? За да се види појасно во анкетите и истражувањата, потребно е да се разликуваат два поима. Како прво, стравот од “виктимизација”. Ова чувство (да се биде во позиција на ранливост) е релативно стабилно веќе многу години. Второ, загриженоста за деликвенцијата, односно вознемиреноста поврзана со спектаклот на насилството, овде на сиромашните кои се тепаат меѓу себе, вклучително и со полицијата. Ова варира во зависност од актуелните настани и политички контексти. Тоа е чувство кое не доаѓа од самите бројки, туку од наративот за безбедноста, кој влијае различно според возраста, полот, партискиот афинитет или општествената положба[i] и затоа е субјективно и контингентно.


од Франсоа Туилие*
*Научен соработник во Центарот за истражување на конфликти, член на Научниот совет на тинк-тенкот Општ интерес, автор на: La révolution antiterroriste (Temps Présent – 2019 – Prix Iris/Géopolitiques de Nantes 2020).


Фото: Ibrahim Boran/Pexels

„Не дозволувајте им на моќниците да располагаат со речникот по нивна дискреција, за нивна удобност“: амбицијата на драматургот Жан Жене,[i] формулирана во 1977 година, не изгуби ништо од своето значење. Бидејќи силата на моќните секогаш се мери со нивната способност да го наметнат своето претставување на светот и нивниот јазик,...

Поврзани текстови

Кошничка

Cart is empty

Вкупно
ден0.00
0
LeMonde Diplomatique - македон

FREE
VIEW