Le Monde Diplomatique – Македонско издание

Опасен терен да се изгради „цел на живеење“

Општествено одговорни компании?

„Единствениот начин да се направат компаниите општествено одговорни е преку закони што, на пример, бараат од нив да им дадат на вработените повеќе глас во групните одлуки или да плаќаат надоместок на заедниците што ги напуштаат преку зголемување на данокот на добивка.“

Од Лаура Раим
Новинар


Фото: Robert Stump / Unsplash

„Само што не ја уништивте статуата на Милтон Фридман!“ Г. Емануел Фабер е многу горд на оваа изјава од 26 јуни 2020 година. На генералното собрание на Данон, над 99% од акционерите гласаа за усвојување на статусот на „компанија со мисија“, статут создаден со законот Пакт - за „акционен план...

За да ја прочитате содржината целосно потребно е да направите претплата за изданието за Јули 2021.
Доколку веќе сте претплатени за актуелното издание, потребно е да се најавите со вашето корисничко име и лозинка.

Поврзани текстови

Кошничка

Cart is empty

Вкупно
ден0.00
0
LeMonde Diplomatique - македон

FREE
VIEW