Le Monde Diplomatique – Македонско издание

Наметнување светоглед

Новинарското поле, кое станува се повеќе хетерономно, т.е., сè повеќе подложно на стегите на економијата и политиката, на економијата во суштина преку рејтингот, сè повеќе ги наметнува своите ограничувања на сите други полиња, а особено на полињата на културната продукција – како што се полето на општествените науки, полето на филозофијата итн. – и на политичкото поле.

од Пјер Бурдје*
Социолог (1930-2002). Овој текст го резимира предавањето одржано на Универзитетот на Лион II на 14 ноември 1995 г.


Фото: Lukas Rychvalsky/Pexels

Политичкото поле, полето на општествените науки и новинарското поле претставуваат три општествени универзуми, релативно автономни и независни, но кои сепак имаат влијание еден врз друг. За време на изборна ноќ на телевизија, на пример, овие полиња се присутни, но сега во форма на луѓе. За резултатите ќе коментира некој познат...

Поврзани текстови

Кошничка

Cart is empty

Вкупно
ден0.00
0
LeMonde Diplomatique - македон

FREE
VIEW