Le Monde Diplomatique – Македонско издание

Македонскиот дел од Алтермунди – Бирократија и Глобализација

Последните години на здравствена, економска и геополитичка криза зборовите бирократија и глобализација ги поставија на врвот на нивното негативно, пежоративно значење. Граѓаните ги посочуват како виновни,  чувствуват одбивност кон овие општествени феномени слични на митолошките суштества Сцила и Харибда. Се бара нивен модел кој може да биде прифатлив, кој може да значи еднакво услужна бирократија и модел на доволно инклузивна глобализација. Конечно каков е нашиот македонски удел?

Од Петар Трајков


Фото: Aleksandar Kyng / Unsplash

Современиот тек на  глобализација  како  светски процес и бирократизацијата во јавноста остава можност за дуално позиционирање на нивната општествена улога. Постојат извори кои на бирократијата и даваат позитивно значење и такви кои имаат критички пристап. Слична е  поставеноста и во перцепцијата кон глобализацијата. Сепак, идеалниот модел на бирократија создаден од...

За да ја прочитате содржината целосно потребно е да направите претплата за изданието за Април 2021.
Доколку сте претплатени за актуелното издание, потребно е да се најавите со вашето корисничко име и лозинка.

Поврзани текстови

Кошничка

Cart is empty

Вкупно
ден0.00
0
LeMonde Diplomatique - македон

FREE
VIEW