Le Monde Diplomatique – Македонско издание

Дали со задолжителното барање за поседување на вакцинален сертификат се повредуваат човековите слободи и права?

Колективните се сепак над личните права

Концептот на почитување на човековите права и слободи е безвременски и универзален. Глобализацијата во која живееме се повеќе зазема простор и во унификација на правата и нивното почитување и применување, односно пресликување во секојдневието на граѓаните на државите. Фактот дека државите се соочуваат со сериозен здравствен проблем кој треба да се решава на планетарно ниво им дава одврзани раце на властите во барањето на единствени мерки за надминување на состојбите

Од Проф д-р Светлана Вељановска
Доктор на правни науки
Правен факултет Кичево


Фото: Nataliya Vaitkevich / Pexels

Значењето и свесноста за постоење на човековите права е императив кој е важен во секојдневното живеење за секој поединец. Граѓаните едуцирани во духот на почитување и заштита на човековите права се свесни за нивното постоење и за сопствената моќ истите да бидат почитувани од страна на целокупното општество. Начинот на...

За да ја прочитате содржината целосно потребно е да направите претплата за изданието за Септември 2021.
Доколку веќе сте претплатени за актуелното издание, потребно е да се најавите со вашето корисничко име и лозинка.

Поврзани текстови

Кошничка

Cart is empty

Вкупно
ден0.00
0
LeMonde Diplomatique - македон

FREE
VIEW