Le Monde Diplomatique – Македонско издание

Нема демократија без вистина, нема вистина без дискусија

Кога ќе исчезне просторот за дебата

Овластувањето за назначување не е едностран монархиски атрибут што му дава на јавниот орган моќ на произволно признавање. Во името на заедницата и под нејзина контрола, ги назначуваме работите и фактите. Сепак, заедницата не може да ја изрази вистината без да ги признае дебатата и противречностите на гледиштата. Во спротивно, социјалната вистина не ќе може да се појави

Од Ан-Сесил Робер
Автор на штотуку објавената публикација Најнови лажни вести (Лукс, 2021), од која е преземен овој текст.


Фото: Joakim Honkasalo / Unsplash

Еволуцијата на менталитетот и напредокот на идеите повторно ги дизајнираат контурите на она што општеството го избира за себе како добро. Затоа постои еден неопходен дел од неодреденост во општ интерес. Бавното освојување на социјалните права, на пример, од XVIII  век, а особено од XIX  век, го илустрира карактерот во исто време...

За да ја прочитате содржината целосно потребно е да направите претплата за изданието за Април 2021.
Доколку сте претплатени за актуелното издание, потребно е да се најавите со вашето корисничко име и лозинка.

Поврзани текстови

Кошничка

Cart is empty

Вкупно
ден0.00
0
LeMonde Diplomatique - македон

FREE
VIEW