четврток, 1 Дек 2022 / 14:36:55
Le Monde Diplomatique – Македонско издание

Ноември 2022

Маркс и „Источното прашање“

Editor MONDE
Една од темите кои доминираа во новинарската активност на Карл Маркс во годините 1853-1858 беше Кримската војна, нејзините реперкусии врз надворешната политика на големите сили и врз внатрешната политика на Британија. Неговите написи за воената...

Кошничка

Cart is empty

Вкупно
ден0.00
0
LeMonde Diplomatique - македон

FREE
VIEW