Le Monde Diplomatique – Македонско издание

Хуманизација – за подобра капитализација

Разработени се и развиени модели и систематски се спроведуваат анкети за поддршка на овие политики, користејќи интерни прашалници за квантифицирање на квалитетот на работниот живот (КВЛ) и барометри за следење на расположението на вработените. Индивидуалните интервјуа на работникот со непосредниот претпоставен (Н+1), имаат за цел да ги анализираат перформансите на секое лице и да постават цели, но и да ја проценат личноста, мотивацијата и издржливоста на самиот работник.


Од Даниеле Линхарт*
*Почесен истражувач во Националниот центар за научни истражувања (ЦНРС), социолог за работни односи. Најнова книга: L’Insoutenable subordination des employés, Érès, Toulouse, 2021.


Фото: tara-winstead/pexels

Кога Фредерик Винслоу Тејлор (1856-1915) го осмислил својот модел на научно организирање на трудот, тој имал јасна визија за тоа што сака од работниците: дека тие не треба да се мешаат во методите и динамиката на трудот според нивните интереси, а на штета на продуктивноста. „Замената на емпирискиот начин на...

За да ја прочитате содржината целосно потребно е да направите претплата за изданието за Јануари 2023.
Доколку веќе сте претплатени за актуелното издание, потребно е да се најавите со вашето корисничко име и лозинка.

Поврзани текстови

Кошничка

Cart is empty

Вкупно
ден0.00
0
LeMonde Diplomatique - македон

FREE
VIEW